Update 22/3/2020

Hier een verzameling van links die betrekking hebben op de kosten die vergoed worden door de overheid met betrekking tot de kinderopvang toeslag en de eigen bijdrage.

Tip: Houdt u vooral ook de website van de rijksoverheid in de gaten voor de officiële berichtgeving.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/ouders

https://www.kinderopvangtotaal.nl/ouders-die-kinderen-niet-naar-de-opvang-brengen-krijgen-eigen-bijdrage-terug

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5064381/kinderopvang-compensatie-ouders-coronacrisis

https://www.nu.nl/coronavirus/6039166/alle-ouders-krijgen-kosten-voor-kinderopvang-in-coronacrisis-terug.html

https://nos.nl/artikel/2327783-ouders-krijgen-kosten-kinderopvang-terug-vanwege-coronacrisis.html

Zoals u in de media heeft kunnen zien en horen, heeft de regering besloten om scholen en alle vormen van kinderopvang te sluiten in de strijd tegen het coronavirus. Oftewel alle gastouders moeten hun deuren sluiten tot (waarschijnlijk) 6 april. Dat betekend voor u dat u geen gebruik kunt maken van onze diensten tenzij u werkzaam bent in een van de onderstaande sectoren.

Zie hier de uitleg van de Nederlandse overheid:
Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19 uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:
• Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
• Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
• Openbaar vervoer.
• Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
• Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
• Vervoer van afval en vuilnis.
• Kinderopvang.
• Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
• Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
o meldkamerprocessen
o brandweerzorg
o ambulance zorg
o GHOR
o crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
• Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) (betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).

Update betreffend betalingen:
Moet ik dan als ouder betalen wanneer mijn kinderopvanglocatie sluit?
De sluiting vindt plaats op aanwijzing/verplichting van de Nederlandse overheid, hierdoor is er sprake van overmacht.
Het kabinet roept ouders op om voor nu alles te laten zoals het is, dus contracten in stand te houden en de facturen te betalen. Ook de financiële consequenties zullen de komende dagen verder worden uitgedacht en uitgewerkt
Als u daarover nog verdere vragen heeft, neem dan contact op met de Belastingdienst.
Bron afkomstig van : https://www.boink.info/nieuws/kinderopvang-t/m-6-april-gesloten

Met vriendelijke groet,
Cynthia van Leeuwen
Kinderopvang via Steentje

Spoorlaan 167

4872XM Etten-Leur

gastouder
gastouder
gastouder